วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ๓ แสนนาย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ

วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ๓ แสนนาย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวศวิตา แสงงาม ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ๓ แสนนาย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ณ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความเสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย