ศธ. ห่วงใยประชาชน กิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน

ศธ. ห่วงใยประชาชน กิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน

(ข่าวปชส. วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิชัย จรูญเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ศธ. ห่วงใยประชาชน กิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน” ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมติดตามด้วยภายในงานมีการมอบอุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๑๕ เครื่อง และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบเหยียบ จำนวน ๑๑๐ เครื่อง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ประกอบด้วย นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙