หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมให้สัมภาษณ์เรื่องการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมให้สัมภาษณ์เรื่องการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมให้สัมภาษณ์เรื่องการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้แก่ทางทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT ทีวีอีสาน) ณ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยมี นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ และสิบเอกเดชศรี พนมเขต ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป