เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง จุดที่ ๑ บริเวณวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จุดที่ ๒ บริเวณกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการประสานงานจาก สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี