วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางศรีอุดรศิริปริญญานันท์ ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา คือ นางสาวกาญจนา แก้วคำ นักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายในงานได้จัดให้มีการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ โดยผลจากการประกวดครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดระยองต่อไป นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง