กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นนักศึกษา การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งถือโอกาสกล่าวแสดงความยินดีกับ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ได้ถือโอกาสให้ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวอำลาแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแห่งใหม่ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง