การอบรมการใช้งาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา”

การอบรมการใช้งาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา”

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรตินำคณะครูทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา” (Student Care Solution) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเป็นระบบที่เน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองเป็นหลัก ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และโปรแกรมไลน์ ( LINE Application ) โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ