ประกาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาช่าง ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา CYF (ทุนสร้างฝัน) รุ่นที่ 5

ประกาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาช่าง ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา CYF (ทุนสร้างฝัน) รุ่นที่ 5

ประกาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1ทุกสาขาวิชาช่าง ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา CYF (ทุนสร้างฝัน) รุ่นที่ 5