พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในพิธีก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แก่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างดียิ่ง