พิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

พิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้ควบคุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง