พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการปฐมนิเทศของระดับชั้น ปวช.๑ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการปฐมนิเทศของระดับชั้น ปวส.๑ โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง