วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตสามารถเข้าร่วมบริจาคได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว