โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดย บริษัทจอร์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดย บริษัทจอร์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดย บริษัทจอร์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อฮิตาชิ เพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถูกวิธี อุปกรณ์เสริมในงานระบบปรับอากาศ การจัดอบรมในครั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงหลังจากการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดสู่การทำงานในสาขาวิชาชีพต่อไปในอนาคต โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี