ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมจันทรเกษมทั้งนี้เพื่อนำนโยบายด้านการจัดการศึกษามาปรับใช้ในสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป