ตรวจประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตรวจประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ DMHTT (แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย