แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ทุนการศึกษา

แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ทุนการศึกษา

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอุทัยไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสัมฤทธิ์ ดวงแก้ว ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท นายสงบ ฉ้งทับ ข้าราชการบำนาญ มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ครูและศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ทุนการศึกษา