วท.อุบลฯ จัดประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และผู้แทนข้าราชการครู เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป