พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอนเสนอมา ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบราชการ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุป… ดูเพิ่มเติม