วท.อุบลฯ จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒

วท.อุบลฯ จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่ นายณัฐวรรธน์ เกษกุล ครูแผนกวิชาโยธา นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย ปรัสพันธ์ นายประสิทธิ์ พลศรี ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้