วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายธีรภัทร ธีระองค์เจริญ และนายธีรภัทร ชมบุญ นักเรียน ระดับชั้นปวช.๒ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม โดยมีนายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ว่าที่ร้อยตรี ขวัญชัย เนืองเนตร และนายศตวรรษ วารินทร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นครูผู้ควบคุม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง