รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ Eix It Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ Eix It Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ Fix it Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โดยมี นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายธีรเดช ทิมา หัวหน้างานพัสดุ นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป