การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นางสาวธิดารัตน์ บุญดล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการปฐมนิเทศนักเรียน_นักศึกษาใหม่_และประชุมผู้ปกครอง_ประจำปีการศึกษา_๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ