ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน ทักษะอากาศยาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน ทักษะอากาศยาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา สายลาด ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน ทักษะอากาศยาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการประชุมโดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป