แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจัดทำเรืออลูมิเนียมท้องแบน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจัดทำเรืออลูมิเนียมท้องแบน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดทำเรืออลูมิเนียมท้องแบนขนาด ๔.๘ เมตร จำนวน ๒ ลำ ภายใต้โครงการชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ชมรมมดอีสาน(มจธ) และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ และชมรมมดอีสาน(มจธ) ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป