วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชาติ

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชาติ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนายอัครเดช หอมทรัพย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องแสงเพชร ๑ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายณราวิตญ์ มีดี หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นครูผู้ควบคุม พร้อมตัวแทนคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นทีมสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งผลจากการประกวดปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง