วท.อุบลฯ นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมการรับตรวจประเมินในโครงการ รด. ต้นแบบนวัตกรรม

วท.อุบลฯ นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมการรับตรวจประเมินในโครงการ รด. ต้นแบบนวัตกรรม

นที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศวิตา แสงงาม ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการรับตรวจประเมินในโครงการ รด. ต้นแบบนวัตกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำนวัตกรรมเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการจัดสัญญาณธงเข้ารับการประเมิน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจประเมินในครั้งนี้