กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงิน ได้ที่   >>>คลิก<<<