ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม
(ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนรวมทั้งอันดับสำรองมอบตัวเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ซึ่งรายละเอียด รายชื่อ เอกสารในการมอบตัว จะแนบลิงก์ไว้ในโพสต์

รายชื่อ ปวส. ทวิ >>>คลิก<<<

รายชื่อ ปวส. ม.6 >>>คลิก<<<