กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
วันที 11 – 12 พฤษภาคม 2565
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี