ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยได้รับเงินเดือนอัตรา 8,120 บาท ซึ่งได้กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 และสอบคัดเลือกในวันที่ 26 กันยายน 2566 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังกล่างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้