ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามลำดับในประกาศ มารายงานตัวปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
⏱⏱เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี