รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2565
ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี