วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา