ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน📢📢
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาของ นักเรียน – นักศึกษา ดังนี้
เข้าระบบ ศธ 02 ออนไลน์ คลิกที่นี่ https://std2018.vec.go.th/web/
👇👇👇
👉1.ระดับชั้น ปวช.
– ปวช.1 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2566
– ปวช.2 ระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2566
– ปวช.3 ระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2566
👉2.ระดับชั้น ปวส.
– ปวส.1 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2566
– ปวส.2 ระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2566
👉👉สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนในระบบ ศธ 02 ออนไลน์ และชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ภายในช่วงวันดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบสำหรับการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น
ให้รอประกาศจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อีกครั้ง