เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ บริเวณหอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
#เรียนดีมีความสุข
#นิทรรศการเปิดเรือนเยือนเทคนิคอุบลจุดประกายสู่สายอาชีพ
#PRวทอุบลฯ