ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (รายละเอียดแนบใต้คอมเม้นต์)