ประกาศจากงานทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 15.30 น.
ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ
(*ในวันและเวลาราชการ*)