ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนนี้เป็นต้นไป