ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565