ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎีภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี และ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2566 และกำหนดสอบในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นั้น บัดนี้วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้