ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม
(ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนรวมทั้งอันดับสำรองมอบตัวเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ซึ่งรายละเอียด รายชื่อ เอกสารในการมอบตัว จะแนบลิงก์ไว้ในโพสต์

รายชื่อ ปวช. >>>คลิก<<<
ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิก<<<