ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป