การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ. เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ. เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ. เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา