วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช สายพิณหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม พร้อมด้วยนางทิพวรรณ สายพิณ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน นายณภัทร พรกิตติกมล นางสาวภัทรวริน บุญทา ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางรุ่งณัฐฐา เที่ยงแน่ ครูแผนกวิชาการบัญชี ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป