สรุประดับเหรียญรางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

สรุประดับเหรียญรางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563