การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ ด้วยรังสี UV-C

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ ด้วยรังสี UV-C

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ ด้วยรังสี UV-C จากหลอดอัลต้าไวโอเลต UVGI เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการแพทย์ต่อไป โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เข้ารับฟังคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี