พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๕ กลุ่มภาคอีสาน

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๕ กลุ่มภาคอีสาน

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๕ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ