สำหรับ ปวช.3 ให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภายใน 31 มีนาคม 65

สำหรับ ปวช.3 ให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภายใน 31 มีนาคม 65

ขอย้ำอีกครั้ง สำหรับ ปวช.3 ให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภายใน 31 มีนาคม 65 เท่านั้น‼️เนื่องจากปวช.3 จะสำเร็จการศึกษาแล้วในเดือนมีนาคมนี้