ให้นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาช่าง เข้ารัยการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกการศึกษา 2565 ในวันพุทธที่ 8 มีนาคม 2566

ให้นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาช่าง เข้ารัยการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกการศึกษา 2565 ในวันพุทธที่ 8 มีนาคม 2566