วท.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี ๑๑ พฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี ๑๑ พฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น . นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ๑๑ พฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อรำลึก เผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป